Residential and Short Break teams

SocialServices-Residential

Mae yna 4 cartref preswyl ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghasnewydd.

 "Mae gan Gasnewydd lawer o gyfleoedd hyfforddi ac rwyf bellach yn mynd i ymgymryd â'r Wobr Cyn-gymhwyso" Gweithiwr Cymdeithasol  

 

Mae'r staff o fewn y cartrefi preswyl yn gweithio gyda'r timau gwaith cymdeithasol i blant, y plentyn neu'r person ifanc a'u deulu, a gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn darparu gofal a chymorth fel y nodwyd yn y cynllun gofal y plentyn neu'r person ifanc.