Disabled Children's team

Socialservices_child-in-wheelchair

Mae'r tîm plant anabl yn diogelu ac yn hyrwyddo lles plant a phobl ifanc o dan 18 oed sydd ag anabledd corfforol neu ddysgu difrifol.

"Mae Casnewydd wedi bod yn arloesol ac wedi ymuno â iechyd yng Nghanolfan i Blant a rennir ar gyfer plant ag anableddau yn ogystal â buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol" Rheolwr Tîm

Mae staff yn gweithio yn y tymor hir gyda phlant anabl a'u brodyr a'u chwiorydd i sicrhau sefydlogrwydd ar gyfer y dyfodol.

Mae'r tîm yn darparu pecynnau arbenigol o ofal a gwasanaethau seibiant byr er mwyn sicrhau bod plant anabl yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain. 

Mae'r tîm hefyd yn rheoli bob agwedd o'r broses amddiffyn plant a llwyth achosion ar gyfer plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant sy'n derbyn gofal sydd ag anabledd sylweddol.

Mae'r tîm plant anabl yn dîm amlddisgyblaethol wedi'i lleoli yng Nghanolfan Serennu yn High Cross, Casnewydd.