Amddiffyn Plant a Chymorth i Deuluoedd

SocialServices-Child-Protection-and-Family-Services

Mae gweithwyr cymdeithasol y tîm Amddiffyn Plant a Chymorth i Deuluoedd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd sy'n agored i gynlluniau gofal a chymorth o dan Ddeddf Llesiant y Gwasanaethau Cymdeithasol neu blant mewn perygl o niwed sylweddol.

"Mae Casnewydd wedi gweld newid mewn diwylliant ac mae rheolwyr newydd sydd wedi darparu amgylchedd ffres " Gweithiwr Cymdeithasol

 

Gall lwyth achosion gweithiwr cymdeithasol o fewn y tîm hwn gynnwys plant sydd angen gofal a chymorth, achosion amddiffyn plant, achosion sy'n destun i'r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus ac achosion mewn trafodion.