Dogs on Leads

Cwn

  • Dylai cerddwyr gadw cwn dan reolaeth agos bob amser pan fyddant yn agos at dda byw - mae'n drosedd caniatau cwn i fynd ar ol neu ymosod ar dda byw
  • Bag a bin baw eich ci bob amser a pheidiwch byth a gadael bagiau o faw ci yn gorwedd o gwmpas, hyd yn oed os ydych yn bwriadu eu casglu yn nes ymlaen
  • Ni ddylai tirfeddianwyr gadw ci peryglus neu fygythiol ar hawl tramwy cyhoeddus - byddwn yn cymryd camau os bydd ci yn atal pobl rhag defnyddio'r llwybr.