Oriau agor a phrisiau cynelau

Buster at Newport City Dogs Home

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau: 11am-1pm a 2pm-4.30pm

Dydd Gwener: 11am-1pm a 2pm-4pm

Dydd Sadwrn: 11am-1pm a 1.30pm-3pm 

Prisiau 

Dogs entering the kennels are checked for illness or injury and are treated by a vet if necessary.

Owners have seven days to claim their dog and every effort is made by the wardens and kennel staff to contact owners.

There is a charge for this service which must be paid before the dog is collected (cash or cheque with bankers card accepted). 

Dogs reclaimed after one day £100 per dog

Dogs reclaimed after two day £116 per dog

Dogs reclaimed after three day £132 per dog

Dogs reclaimed after four day £146 per dog

Dogs reclaimed after five day £162 per dog

Dogs reclaimed after six overnight stays £176 per dog

Dogs reclaimed after seven overnight stays £192 per dog

Dogs reclaimed and staying with the kennels for an extended period (charge per night) £12.00 per dog

Further, where the Council has found it necessary to pay for an additional service for the dog  including the out of hours provision or vet treatment, the fees should be passed on to the owner reclaiming the dog. However there will be discretion given to the Kennels Officer on the level of charging due to unusual circumstances.

Ffioedd ailgartrefu

Cŵn bach hyd at flwydd oed = £166.40

Cŵn 1-3 oed = £145.60

Cŵn 3-6 oed = £124.80

Cŵn oed 6 a hŷn = £104

Tagio gan gynnwys TAW = £15.60

Mynd â chi o'r cartref = £50.96

  • Os bydd y ci wedi cael triniaeth gan filfeddyg, bydd rhaid i'r unigolyn sy'n hawlio'r ci ad-dalu'r gost
  • Os bydd perchennog yn hawlio ei gi ac eisiau i'r cynelau ofalu amdano am gyfnod estynedig, codir tâl o £11 y noson
  • Os bydd corff arall sydd wedi'i awdurdodi i ddelio â chŵn crwydr yn defnyddio'r cynelau, bydd rhaid talu ffi
  • Mewn amgylchiadau anarferol, bydd swyddogion yn defnyddio disgresiwn i benderfynu ar daliadau