Cynelau cŵn

NDH button

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn cael ei redeg gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae’n derbyn cŵn strae y mae trigolion neu wardeniaid cŵn y cyngor yn dod o hyd iddynt.

Rhaid rhoi gwybod i'r heddlu am bryderon ynghylch cŵn peryglus.

Mae cŵn sy'n mynd i mewn i'r cenelau yn cael eu harchwilio am salwch neu anaf ac yn cael eu trin gan filfeddyg os oes angen.

Rydym hefyd yn gwirio i weld a oes microsglodyn ar gŵn.

Mae gan berchnogion saith diwrnod i hawlio eu ci a gwneir pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion.

Rhaid talu’r tâl am y gwasanaeth hwn cyn i’r ci gael ei gasglu (derbynnir arian parod neu siec gyda cherdyn banc).

Gweler y taliadau cenel presennol.

Parc ymarfer cŵn

Mae parc ymarfer cŵn dwy erw ynghlwm wrth y cytiau cŵn y gall perchnogion cŵn eu harchebu a thalu am ddefnydd unigryw:

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol mae'r parc ymarfer cŵn ar gau ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cysylltu 

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd NP19 0RB

Gweld Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap My Newport

Ffôn: 01633 656656 (dydd Llun-dydd Gwener) neu 01633 290902 (penwythnosau)

E-bost: [email protected]