Gorchmynion rheoli cŵn

Mae’r Gorchmynion Rheoli Cŵn canlynol wedi’u cyhoeddi gan Gyngor Dinas Caerdydd:

1. Gorchymyn Rheoli Cŵn - cŵn yn baeddu tir

2. Gorchymyn Rheoli Cŵn – mynwentydd Casnewydd: 

Wedi’i gyflwyno ym mis Ionawr 2009 ac yn cwmpasu mynwentydd Christchurch, Caerllion a St. Woolos, mae’r gorchmynion yn rheoli’r canlynol:

  • methu â chodi baw ci 
  • methu â chadw ci ar dennyn sydd dim mwy na 1.5 metr o hyd