Mapiau teithio llesol

Gweld llwybrau teithio llesol Casnewydd

Gallwch weld llwybrau presennol ac arfaethedig ar Fap Data Cymru, gwasanaeth mapiau ar-lein Llywodraeth Cymru.

Bydd safle Map Data Cymru hefyd yn dangos llwybrau teithio llesol i chi o bob rhan o Gymru. 

Gwelwch map rhyngweithiol Map Data Cymru

Beicio

Mae gan y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol amrywiaeth o fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lle gallwch deithio ar draws y ddinas a rhanbarth ehangach y de-ddwyrain.

Ewch i wefan y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau

Gan ddefnyddio cronfa Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru, bu Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda Sustrans i greu set o fapiau teithio llesol sy'n canolbwyntio ar dair ysgol leol a dros y ddinas. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y prosiect ym mhob ysgol, ynghyd â chopïau o'r mapiau, drwy glicio ar y dolenni isod

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas

Ysgol Gynradd Parc Tredegar