Mapiau teithio llesol

Mae’r mapiau sydd wedi eu cynhyrchu gan Gyngor Dinas Casnewydd, a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, i’w gweld yma:

1. Mapiau Llwybrau sydd eisoes yn bodoli (MLlB)

2. Map Rhwydwaith Integredig (MRhI)

Mae MRhI rhyngweithiol Casnewydd i’w weld yma

Wrth edrych ar y map rhyngweithiol, efallai y byddwch am weld haenau eraill yn dangos ysgolion, meddygfeydd, llyfrgelloedd, gorsafoedd trên, parciau, canolfannau hamdden ac ati.