Rhoi gwybod am broblem

Defnyddiwch ein gwasanaeth ar-lein i roi gwybod am broblemau gyda llwybrau teithio llesol lleol sy'n rhan o'r rhwydwaith priffyrdd.

Mae'r rhwydwaith priffyrdd yn cynnwys ffyrdd, palmentydd, ymylon, llwybrau troed cyhoeddus, llwybrau ceffylau, cilffyrdd a llwybrau beicio.

Nid yw'r cyngor yn cynnal rhai priffyrdd cyhoeddus, fel ffyrdd heb eu mabwysiadu a/neu ffyrdd preifat.

Rhoi gwybod am broblem