Cynllunio llwybrau

Cynlluniwch eich llwybr a’ch taith o’ch blaen gan ddefnyddio cynllunydd teithio a mapiau sy'n dangos llwybrau teithio llesol lleol o amgylch Casnewydd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Gellir defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis yng Nghasnewydd i ymestyn eich ystod o deithiau heb gar.

Bysus

Gwasanaethau Rheilffyrdd

Tacsis

Beicio

Mae gan y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol amrywiaeth o fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lle gallwch deithio ar draws y ddinas a rhanbarth ehangach y de-ddwyrain.

Ewch i wefan y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau

Gan ddefnyddio cronfa Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru, bu Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda Sustrans i greu set o fapiau teithio llesol sy'n canolbwyntio ar dair ysgol leol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y prosiect ym mhob ysgol, ynghyd â chopïau o'r mapiau, drwy glicio ar y dolenni isod

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas

Ysgol Gynradd Parc Tredegar