Dechrau Arni

Awgrymiadau gwych ar gyfer cychwyn teithio’n llesol.

Momentwm

Dysgwch feicio, rhowch hwb i'ch beicio a chael eich gweithle yn heini gyda Momentwm o Gasnewydd Fyw.

Ewch i wefan Momentwm

Cynllunio llwybrau

Cynlluniwch eich llwybr a’ch taith o’ch blaen gan ddefnyddio cynllunydd teithio a mapiau sy'n dangos llwybrau teithio llesol lleol o amgylch Casnewydd.

Gellir defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis yng Nghasnewydd i ymestyn eich ystod o deithiau heb gar.

Ewch ein tudalen trafnidiaeth gyhoeddus

Llogwch feiciau, beiciau tair olwyn a beiciau wedi’u haddasu

Mae Olwynion i Bawb ym Mharc Tredegar, Casnewydd yn fenter a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n annog pob plentyn ac oedolyn ag anableddau ac anghenion amrywiol i gymryd rhan yn y byd beicio.

Gan ddefnyddio beiciau wedi'u haddasu'n arbennig, mae'r gweithgareddau'n hwyl i bawb sy’n cymryd rhan 

Ewch i'r wefan Olwynion i Bawb

Atal dwyn beiciau

Mae Heddlu Gwent yn cynnig cyngor ar sut i amddiffyn eich beic rhag cael ei ddwyn

Gallwch gofrestru rhif ffrâm eich beic gyda nhw.  Mae'r rhif yn cael ei storio mewn cronfa ddata gofrestru genedlaethol, sy'n golygu y gellir ei olrhain atoch chi a'i ddychwelyd atoch os caiff ei ddwyn a'i adfer gan yr heddlu.

Gwiriwch ffrwd Twitter Heddlu Gwent Dangos y Drws i Drosedd i weld y digwyddiad cofrestru beiciau lleol nesaf 

Mae storio beiciau diogel a hygyrch ar gael 24 awr y dydd yn Spokesafe yng nghanol dinas Casnewydd, gyda thalu wrth fynd a thanysgrifiadau aelodaeth ar gael.

Ewch i wefan Spokesafe Casnewydd

Mae parcio beiciau yng ngorsaf lleoliad Casnewydd Fyw yn rhad ac am ddim i aelodau Casnewydd Fyw. Gall pobl nad ydynt yn aelodau barcio am ffi fechan.  Fe ddewch o hyd i’r Orsaf ar Cambrian Street - rhwng canol y ddinas a'r orsaf reilffordd.

Archebwch eich lle parcio beiciau drwy app Casnewydd Fyw . 

Mynd ar droed, ar olwyn ac ar feic ar gyfer hamdden

Yn mynd ar droed neu ar olwyn ar gyfer hamdden? Dilynwch y dolenni hyn i gael gwybodaeth leol am hamdden a thwristiaeth, yn ogystal â gwybodaeth am barciau lleol.

Hamdden a thwristiaeth

Cerdded yng Nghasnewydd

Beicio yng Nghasnewydd

Dechrau arni ar olwyn ac ar feic

Dechrau arni gyda cherdded