Etholiad Ward Victoria

6 Mai 2021

Candidate Party Number of votes Comment
HAMILTON
Mike
Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 402  
HUSSAIN
Farzina
Welsh Labour / Llafur Cymru 1138 Etholedig
KHAN
Tariq
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 167  
TARIQ
Muhammad
Conservative and Unionist Party 259  

 Y ganran a bleidleisiodd

Cyfanswm yr etholwyr 5379
Y ganran a bleidleisiodd 36.9%
Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:
a) dim marc swyddogol 0
b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud 1
c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono 0
d) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd 19
e) gwrthodwyd yn rhannol 0
Cyfanswm 20