National Assembly of Wales and PCC Elections 2016

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 5 Mai 2016

Rhoddir isod ganlyniadau Casnewydd ar gyfer etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ar 5 Mai 2016.

Dwyrain Casnewydd

Enw’r ymgeisydd

Plaid

Pleidleisiau

 GRIFFITHS Albert John

 Llafur Cymru

9229

 HALLIDAY Paul

 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

1481

 MUGHAL Munawar

 Ceidwadwyr Cymru

3768

PETERSON James 

UKIP Cymru

4333

SALKELD Anthony 

Plaid Cymru

1386

VARLEY Peter

Plaid Werdd Cymru

491

Gorllewin Casnewydd

Enw’r ymgeisydd

Plaid

Pleidleisiau

BARTOLOTTI Phillippa

Plaid Werdd Cymru

814

BRYANT Jane

Llafur Cymru

12157

COOPEY Simon

Plaid Cymru

1645

EVANS Matthew

Ceidwadwyr Cymru

8042

FEARNLEY-WHITTINGSTALL Antony

Annibynnol

333

FORD Michael

UKIP Cymru

3842

MEREDITH Gruffydd

Sofraniaeth Cymru o San Steffan a’r UE

38

NEWTON Elizabeth

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

880

 

An election to the National Assembly for Wales will take place on Thursday 5 May 2016.

Nomination papers must be received no later than 4pm, Thursday 7 April 2016.

Download the Notice of Election (pdf)

Download the Notice of Election - Newport West (pdf)

Download the Notice of Election - Newport East (pdf)

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent, 5 Mai 2016

Datganiad yn unol ag Atodlen 9 i Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, 2011

Yr wyf i, Will Godfrey, sef y Swyddog Canlyniadau Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent, yn datgan drwy hyn mai cyfanswm y pleidleisiau dewis cyntaf a fwriwyd dros bob ymgeisydd yn yr etholiad oedd: 

BROWN, Christine Louise

50,985

CUTHBERT, Jeffery Hambley

76,893

JONES, Darren

37,916

Yr wyf yn datgan hefyd mai cyfanswm y pleidleisiau a wrthodwyd ar ddiwedd y cyfrif cyntaf oedd:  

Diffyg nod swyddogol

0

Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd yn y bleidlais dewis cyntaf

2472

Ysgrifen neu farc a fyddai'n caniatáu adnabod y pleidleisiwr

62

Dim marc i nodi’r bleidlais dewis cyntaf

7015

Di-rym oherwydd ansicrwydd

1838

Yr wyf yn datgan hefyd mai cyfanswm y pleidleisiau ail ddewis dros bob ymgeisydd oedd

yn aros yn yr etholiad ar ôl cyfrif y pleidleisiau dewis cyntaf oedd:

BROWN, Christine Louise

8946

CUTHBERT, Jeffery Hambley

19137

Ac mai nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd wrth gyfrif y pleidleisiau ail ddewis oedd: 

 

Pleidleisio dros ormod o ymgeiswyr

408

Heb farc

6753

Di-rym oherwydd ansicrwydd

2672

Yr wyf felly’n datgan bod Jeffery Hambley Cuthbert wedi ei ethol yn briodol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent. 

 

Llofnodwyd

Will Godfrey

Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu          Dyddiedig: 8fed Mai 2016

 

Download the Notice of PCC Election (pdf)