Cymeradwyo busnes bwyd

O dan ddeddfwriaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'n bosibl y bydd angen i'ch busnes bwyd gael ei gymeradwyo os ydych chi'n gwneud, yn paratoi neu'n trafod bwyd sy'n dod o anifeiliaid i'w gyflenwi i fusnesau eraill.  

Mae bwyd sy'n dod o anifeiliaid yn cynnwys:

 • Briwgig a pharatoadau cig
 • Cynhyrchion cig a chig wedi'i wahanu'n fecanyddol
 • Molysgiaid dwygragennog byw a chynhyrchion pysgodfeydd
 • Llaeth amrwd (heblaw am laeth buwch amrwd)
 • Cynhyrchion llaeth
 • Wyau (nid cynhyrchu cynradd)
 • Cynhyrchion wyau
 • Coesau broga a malwod
 • Toddion a chriwsion anifail
 • Stumogau, pledrennau a choluddion wedi'u trin
 • Gelatin a cholagen
 • Rhai storfeydd oer a marchnadoedd cyfanwerthu

Gwneud cais am gymeradwyo safle bwyd

Ni all eich busnes bwyd weithredu hyd nes bydd wedi cael ei gymeradwyo