Dechrau busnes bwyd

Os ydych chi'n ystyried sefydlu eich busnes bwyd eich hun, darllenwch y wybodaeth ar y dudalen hon.

Ewch i wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd i gael gwybodaeth am ddechrau busnes bwyd.

Bydd angen i chi ddeall:

Os ydych chi'n berchen ar fusnes bwyd yng Nghasnewydd, neu wedi cymryd drosodd busnes o'r fath, rhaid i chi gofrestru'ch busnes gyda'r cyngor o leiaf 28 niwrnod cyn agor neu gymryd perchnogaeth.

Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis, siopau, cerbydau danfon, faniau cŵn poeth a hufen iâ, stondinau marchnad a stondinau eraill.

Gwnewch gais i gofrestru busnes bwyd ar-lein

Neu lawrlwythwch ffurflen gofrestru safle bwyd (pdf)

Os oes gennych fusnes bwyd symudol ac rydych chi'n bwriadu masnachu ar y briffordd yng Nghasnewydd, bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd masnachu ar y stryd.

Os ydych chi'n bwriadu gwerthu bwyd poeth ar ôl 11pm, gwerthu alcohol neu ddarparu adloniant wedi'i reoleiddio, bydd angen i chi wneud cais am drwydded 

Darllenwch am fenthyciadau a grantiau dechrau busnes

Hefyd, mae'n bosibl y bydd angen i chi wneud cais am gymeradwyo eich safle bwyd os byddwch chi'n bwriadu defnyddio cynhyrchion heb eu prosesu sy'n dod o anifeiliaid (e.e. cig ffres, briwgig amrwd, llaeth amrwd neu wyau).