Hyfforddiant hylendid bwyd

Sesiynau cyngor galw heibio

Os ydych chi'n rhedeg busnes bwyd a bod gennych chi unrhyw gwestiynau am, neu angen cyngor neu arweiniad ar, ddiogelwch a hylendid bwyd, yna mae'n bosibl y bydd ein sesiynau cyngor galw heibio ar gyfer busnesau bwyd yn berffaith i chi!

Mae croeso i bob busnes bwyd ddod, ac os byddwch yn galw heibio, byddwn yn rhoi gwerth blwyddyn o becynnau dyddiadur Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell i chi i'ch helpu i gadw'ch diogelwch bwyd yn gyfredol.

Ein sesiwn galw heibio nesaf yw:

Dydd Iau 27 Mehefin - Canolfan Ddinesig Casnewydd, Ystafell Bwyllgor 5

Mae'r sesiynau ar agor rhwng 10yb a 4yp.