Gwenwyn bwyd a chlefydau trosglwyddadwy

Darllenwch am wenwyn bwyd, gan gynnwys yr arwyddion a'r symptomau, achosion, triniaeth ac atal, ar NHS Choices.

Ewch i Gov.UK i gael gwybodaeth am fathau penodol o wenwyn bwyd neu glefydau heintus.  

Rhoi gwybod am wenwyn bwyd

Os ydych chi'n amau bod gennych wenwyn bwyd, mae'n bwysig eich bod yn mynd at eich meddyg teulu fel y gall profion gael eu cynnal i ddarganfod beth sydd wedi achosi'r symptomau. 

Os bydd busnes bwyd yn gysylltiedig â'r haint, gallai swyddog iechyd yr amgylchedd ymweld â'r safle i benderfynu p'un a oes angen gweithredu i wella safonau. 

Rhoi gwybod am amheuaeth o wenwyn bwyd 

Arweiniad i fusnesau ar reoli heintiau 

Atal a Rheoli Heintiau mewn Cartrefi Gofal: Canllawiau Cymru Gyfan

Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Lleoliad Gofal Plant (0-5 mlwydd oed) 

Canllawiau ar gyfer rheoli achosion o'r norofirws mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol ac acíwt

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae ein hysbysiad preifatrwydd clefyd trosglwyddadwy yn esbonio sut y caiff eich data ei ddefnyddio.

Cysylltu

Anfonwch e-bost at environmental.health@newport.gov.uk neu cysylltwch â thîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd

TRA93891 14/11/2018