Gwastraff Gardd

Garden waste bin_1

Rydym yn casglu cynnwys eich bin olwynion â chaead oren ar gyfer eich gwastraff gardd bob tair wythnos, rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd.

Bydd casgliadau gwastraff gardd bob tair wythnos ar gyfer aelwydydd cam un yn dechrau o ddydd Llun 19 Mehefin. Ar gyfer pob aelwyd arall, bydd yn dechrau o Chwefror 2024.

Gwiriwch eich dyddiadau casglu

Os gwelwch yn dda:

 • glaswellt, dail a'r rhan fwyaf o chwyn
 • planhigion a blodau
 • ffrwythau’r ardd
 • tociadau llwyni a thoriadau gwrychoedd
 • canghennau a brigau bach
 • deunydd gwely cwningod, moch cwta, anifeiliaid llysieuol bach, cyn belled â'i fod yn lân ac yn rhydd o ysgarthion anifeiliaid (hynny yw, 'baw anifeiliaid')

Dim diolch:

 • Pridd, tyweirch, boncyffion, cerrig neu rwbel
 • Chwyn ymledol, fel clymog Japan neu lysiau'r gingroen
 • Ysgarthion anifeiliaid (hynny yw, 'baw anifeiliaid')
 • Unrhyw ddodrefn gardd, boed yn blastig neu'n bren, fel cadeiriau gardd
 • Unrhyw eitemau plastig caled, fel potiau neu hambyrddau
 • Unrhyw eitemau plastig meddal, fel bagiau compost neu uwchbridd
 • Teiars
 • Polystyren
 • Cardfwrdd
 • Gwastraff DIY

Os yw'ch bin yn cynnwys eitemau na ddylai fod yno, ni fyddwn yn casglu ei gynnwys.  Yn lle hynny, byddwn yn gosod tag arno. Edrychwch ar y tag a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Gwnewch gais am fin ar gyfer eich gwastraff gardd

Beth sy’n digwydd i’ch gwastraff gardd?

Caiff eich gwastraff gardd ei droi'n gompost yn ein cyfleuster mewnol ar Ffordd y Dociau, ac yna caiff ei ddefnyddio'n bennaf mewn parciau a gerddi cyhoeddus, ac fel cyflyrydd pridd mewn gerddi cartref.