Cymorth codi bin

Gall trigolion sy’n llai abl ac yn byw ar eu pen eu hunain wneud cais am help i symud eu biniau ag olwynion er mwyn eu casglu.

Os ydych chi’n byw gyda rhywun sy’n gallu symud y bin, nid oes hawl gennych gael cymorth i’w godi.

Pan fyddwch yn gwneud cais:

  • rhowch y rheswm dros eich cais, gyda chymaint o fanylion â phosibl
  • rhowch fanylion unrhyw un arall sy’n byw yn yr un cartref
  • rhowch resymau pam na all y bobl eraill sy’n byw yn y cartref symud y bin

Cais am lifft a chymorth

Byddwch yn cael llythyr o fewn ychydig wythnosau yn rhoi gwybod p’un a ydych chi’n gymwys i gael helpu i symud eich biniau. 

Cadwch y bin gerllaw blaen yr eiddo, neu lle mae’r tîm gwastraff yn gallu’i weld, er mwyn gwacáu a dychwelyd y bin.

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.