Gwastraff cewynnau a hylendid

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu cewynnau i deuluoedd ag un neu ragor o blant dan dair blwydd oed a gwasanaeth casgliadau hylendid ar gyfer preswylwyr sydd â chyflyrau iechyd y mae angen padiau anymataliaeth o’u herwydd.            

I wneud cais am y gwasanaeth rhaid:

  • bod gennych blant dan dair oed yn byw yn yr un tŷ, NEU
  • fod gennych gyflwr iechyd y mae angen padiau anymataliaeth neu debyg o’u herwydd, A
  • rhaid i chi ddefnyddio’r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael i chi.

Dim ond cewynnau a deunyddiau’n gysylltiedig â nhw, e.e. gwlân cotwm, wet wipes, sachau cewynnau ac ati, a phadiau anymataliaeth fydd yn cael eu casglu.  

Dylech roi gwastraff arall y cartref, gan gynnwys gwastraff hylendid arall megis bagiau colostomi, bagiau Stoma nad ydynt yn heintus ac ati yn eich bin gwastraff cyffredinol.

Llyfrgell Cewynnau Brethyn Casnewydd

Amcangyfrifir bod 143 miliwn o gewynnau tafladwy yn cael eu taflu yng Nghymru bob blwyddyn. Mae cewynnau brethyn y gellir eu hailddefnyddio yn cynnig dewis arall sy'n ymwybodol o'r amgylchedd a gallant arbed arian i chi yn y tymor hir. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar gewynnau golchadwy, mae gan Gasnewydd Lyfrgell Cloth Clytiau sy’n cynnig cyngor ac awgrymiadau ar ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Am ffi fechan gallwch logi set o gewynnau brethyn i'w treialu am fis. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phryd mae eu cyfarfod nesaf edrychwch ar eu tudalen facebook yma neu gyswllt Laura.Steggles@wastesavers.co.uk.

Gwastraff clinigol

Mae gwastraff clinigol yn cael ei ddiffinio fel unrhyw gynnyrch a allai fod yn heintus neu’n beryglus i iechyd, e.e. hylif o’r corff, rhwymynnau, gorchuddion clwyfau, unrhyw beth sy’n cynnwys gwaed, bagiau Stoma cemotherapi.

Holwch eich Meddyg Teulu os ydych yn ansicr.

Gall yr eitemau hyn gael eu casglu gan gasgliadau gwastraff clinigol y GIG ar gais, drwy ffonio 0300 1239208.

Rhaid peidio â rhoi gwastraff clinigol yn eich bagiau hylendid. 

Gwnewch gais am gasgliad cewynnau