Cadi bwyd

Mae Wastesavers, sef partneriaid ailgylchu Cyngor Dinas Casnewydd, yn rhoi cadi bach ar gyfer y gegin, cadi bwyd mwy o faint a leinwyr neu fagiau bwyd gwastraff yn rhad ac am ddim i gartrefi.

Mae gwastraff bwyd yn cael ei gasglu o'r cadi bwyd mwy ar yr un pryd ag y mae'r blychau ailgylchu glas a gwyrdd yn cael eu gwacáu.

Defnyddiwch eich cadi bwyd ar gyfer:

 • Esgyrn
 • Grawnfwyd
 • Gwaddodion coffi
 • Bwyd wedi'i goginio a heb ei goginio
 • Cynnyrch llaeth
 • Plisg wy
 • Pysgod
 • Ffrwythau
 • Gweddillion
 • Cig
 • Pasta
 • Bwyd anifeiliaid anwes
 • Reis
 • Bagiau te
 • Pilion llysiau
 • Blodau

Peidiwch â'i ddefnyddio ar gyfer:

 • Ffoil, gwydr, metel, plastig, polystyren a deunyddiau gwastraff eraill