Ardaloedd rheoli mwg

Mae ardaloedd rheoli mwg yn cyfyngu ar allyriadau o simneiau i fathau o danwydd sydd wedi'u hawdurdodi ac maen nhw'n berthnasol i eiddo preswyl a masnachol.

Nid yw ardaloedd rheoli mwg yn ardaloedd heb fwg ac maent yn rheoleiddio mwg o simneiau ond nid o goelcerthi.

Mae llosgi tanwydd sy'n cynhyrchu mwg o simnai mewn ardal rheoli mwg yn drosedd

Gall tanwydd glân sy'n llosgi heb fwg, fel nwy ac olew, a gwresogi trydanol, gael eu defnyddio mewn ardal rheoli mwg.

Mae llosgi tanwydd sy'n cynhyrchu mwg o simnai mewn ardal rheoli mwg yn drosedd.

 

Gall ambell danwydd solet o'r enw 'tanwydd di-fwg' gael ei ddefnyddio mewn ardaloedd rheoli mwg.

Ni ddylid llosgi glo na phren ar grât agored mewn ardal rheoli mwg, ond mewn dyfais wresogi sydd wedi'i heithrio.

Os darganfyddir bod pobl neu gwmnïau'n cyflawni trosedd, gellir cymryd camau cyfreithiol yn eu herbyn.

Gorchymyn Rheoli Mwg 1973 Rhif 1

Ardaloedd rheoli mwg yng Nghasnewydd

 • Austin Friars
 • Cambrian Road
 • Charles Street (rhifau dros 21)
 • Corn Street
 • Commercial Street 1-41 a 149-177
 • Friars Road
 • Griffin Street
 • High Street
 • Llanarth Street
 • Market Street
 • Skinner Street
 • Upper Dock Street - 6-25 a 167-198
 • Chartist Tower - rhwng 173 a 174 Upper Dock Street
 • Capel Crescent - o 173 i 225 yn gynhwysol a'r neuadd gymuned
 • Charlotte Green - 1-24 yn gynhwysol; 61-91 yn gynhwysol; 123-152 yn gynhwysol.
 • Francis Court - 25-60 yn gynhwysol; 99-122 yn gynhwysol; 153-172 yn gynhwysol.

Cysylltu

Cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd am ragor o wybodaeth.