Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer

Pan eir yn groes i safonau ansawdd aer mae’n rhaid datgan bod ardal yn ardal rheoli ansawdd aer.  

Mae’r gwaith o fonitro ansawdd aer wedi nodi bod nifer o ardaloedd wedi mynd y tu hwnt i’r safonau ansawdd aer ar gyfer nitrogen deuocsid.

Bydd nifer o newidiadau i Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer yn dod i rym o 1 Gorffennaf 2018 ac felly bydd gan Gasnewydd 11 o Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer: 

 • Caerllion (Ardal Rheoli Ansawdd Aer wedi’i diwygio)
 • Malpas Road (de) (Ardal Rheoli Ansawdd Aer wedi’i diwygio)
 • Chepstow Road / Clarence Place / Caerleon Road (Ardal Rheoli Ansawdd Aer wedi’u diwygio a'u cyfuno)
 • Cefn Road (Ardal Rheoli Ansawdd Aer newydd)
 • Caerphilly Road (Ardal Rheoli Ansawdd Aer newydd)
 • George Street (Ardal Rheoli Ansawdd Aer newydd) 

Ardal Rheoli Ansawdd Aer ar hyd yr M4: 

 • Royal Oak Hill (dim newid)
 • Glasllwch (dim newid)
 • St Julians (dim newid)
 • High Cross (Ardal Rheoli Ansawdd Aer newydd)
 • Shaftesbury (dim newid)         

Mae datganiad Malpas Road (gogledd) wedi’i dynnu'n ôl gan fod data monitro wedi dangos nad yw'r ardal hon wedi mynd y tu hwnt i'r safonau ers sawl blwyddyn.

Gweld map o leoliadau Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer yng Nghasnewydd

Cysylltu 

Anfonwch e-bost i [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

TRA95710 07/01/2019