Fferm Whitehall

Whitehall-Farm

Lleolir y maes carafanau bach a chyfeillgar hwn ger pentref Caerllion, sy’n cynnwys olion Rhufeinig, atyniadau a llefydd i fwyta.

Mae gan y maes carafanau olygfeydd godidog ar draws Dyffryn Wysg, ac mae’r safle wedi cael adolygiadau ardderchog oddi wrth nifer o ymwelwyr – gallwch eu gweld nhw ar wefan y Clwb Gwersylla a Charafanio.

Safle Ardystiedig y Clwb Gwersylla a Charafanio

Lle i 5 carafán neu gartref modur yn unig sydd ar y safle, ar dir gwastad gyda llethr bychan.

Fferm Whitehall

Usk Road
Caerllion
NP18 1LP
Ffôn: +44(0)1633 421927
E-bost: [email protected] 
Gwefan: www.campingandcaravanningclub.co.uk

Cysylltiad trydanol

Toiledau a chawodydd

Cyfleusterau cegin

Croesewir anifeiliaid anwes

Parcio

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw