Tŷ Tredegar

Tredegar-House-Caravan-Park

Lleolir Maes Carafanau Tŷ Tredegar ar dir hanesyddol Tŷ Tredegar, sy’n cynnwys 90 erw o barciau, siop Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chaffi.

Mae’r safle deniadol a modern yn cynnig cyfleusterau ardderchog, ac mae’n agos at ddarpariaeth pysgota, golff, marchogaeth a pharciau fferm i’r teulu. Gallwch gerdded cŵn ar y safle.

Mae’r maes carafanau, sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn, yn agos at gyffordd 28 yr M4, ac mae canol dinas Casnewydd dim ond tair milltir i ffwrdd.

Clwb Carafanau 5*

79 llain galed i garafanau, lle i 6 phabell

Safle Clwb Carafanau

Tŷ Tredegar, Coedcernyw, Casnewydd, De Cymru NP10 8TW
Ffôn: (+44 0)1633 815600
Gwefan: www.caravanclub.co.uk
E-bost: [email protected]

Cysylltiad trydanol

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr

Cyfleusterau golchi dillad

Siop

Toiledau a chawodydd

Parcio preifat

Cerdded cŵn

Pwynt gwaredu gwastraff

WiFi ar gael

Maes chwarae i blant