The Goldcroft

Goldcroft Inn Caerleon

Mae’r hen dafarn bentref hyfryd hon wedi cael ei hailwampio ac mae bellach yn cynnig bwyd Prydeinig modern mewn awyrgylch deniadol.

Mae cwrw da a cherddoriaeth fyw ar rai nosweithiau yn cyfrannu at y profiad.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion.

The Goldcroft

35 Goldcroft Common, Caerllion NP18 1NG

Ffôn: +44(0)1633 430022
Gwefan: https://en-gb.facebook.com/goldcroft