Cymreig a Phrydeinig Modern

Waterloo main bar

Newport Market - Bellach yn ardal olau a chynaliadwy i fwyta, yfed, siopa a gweithio, mae’r Farchnad yn cynnig amrywiaeth adfywiol o fasnachwyr, mannau digwyddiadau a bwytai.

Drago Lounge - Amrywiaeth eang o seigiau, a hefyd dewisiadau fegan a llysieuol da

Junction 28 - Gorsaf reilffordd boblogaidd wedi’i thrawsnewid....

mEAT Bar and Grill - Lleoliad lleol gyda phwyslais ar giniawa anffurfiol

The Pod - Opened in Nov 2017 and located on the banks of the River Usk, The Pod is a unique watering hole designed to offer tasty street-food style sharing boards and delicious cocktails. 

The Priory Hotel  - Dewis eang o bysgod, bwyd môr a helgig

The Ridgeway - Gastropub fodern sy'n gweini clasuron wedi'u diweddaru

The Waterloo Hotel and Bistro - Gwesty a bwyty steilus mewn adeilad

rhestredig Gradd II...