Traddodiadol a Thafarndai â Bwyd

Caerleon Hanbury Alehouse a

Mae bwytai a thafarndai traddodiadol yn yr ardal yn cynnig amrywiaeth o fwydydd, o brydau cerfdy rhost i fwyd tafarn, a byrbrydau a phrydau cartref. 

At The Ridgeway - Formerly the Ridgeway Bar & Kitchen and now under new management

Bell Inn, Caerllion - Tafarn draddodiadol ar Lwybr Dyffryn Wysg

Caffe Ffwrwm - Lleoliad clyd mewn gardd furiog o’r 18fed ganrif

The Goldcroft  - Tafarn bentref wedi’i hailwampio sy’n gweini clasuron wedi’u diweddaru

Greyhound Inn - Tafarn bentref draddodiadol gyda mannau ciniawa

Hanbury Arms - Tafarn o ddyddiau’r goetsh fawr yn y 16eg ganrif ger yr afon

Lyceum Tavern - Tafarn gyfeillgar, draddodiadol

The Old Barn Inn- Tafarn leol boblogaidd yng nghefn gwlad agored

The Ship Inn - Tafarn ar lan yr afon ger pont Caerllion

Red Lion - Yn dafarn goetsis yn wreiddiol, yng nghanol Caerllion

Rhiwderin Inn - Tafarn wledig sy’n gweini bwyd cartref

Rising Sun - Tafarn ym mherchnogaeth teulu gyda bar a bwyty helaeth

Rose Inn - Tafarn bentref sy’n addas i deuluoedd ac yn agos i Llwybr yr Arfordir

Royal Oak  - Cerfdy sy’n gweini prydau rhost traddodiadol

Y Maerun - Tafarn draddodiadol wedi’i hailwampio ar Wastadeddau Gwent