Hotel Restaurants

Dining-out-1

Gwesty Hamdden y Celtic Manor -  Dewis o wyth bwyty ar draws y gwesty.

Gwesty Coldra Court - Tŷ mwg a gridyll, yn ogystal â chiniawau dydd Sul.

Bar Caffi Harper yn yr Holiday Inn - ciniawa trwy'r dydd o'r fwydlen hon gyda rhywbeth i blesio pawb.

Gwesty Mercwri - Mae bwyty cyfoes trydydd llawr, Kitchen and Bar yn NP20 wedi’i leoli yng nghanol Casnewydd.