Hotel Restaurants

Dining-out-1

Gwesty Hamdden y Celtic Manor -  Dewis o wyth bwyty ar draws y gwesty

Gwesty Coldra Court - Tŷ mwg a gridyll, yn ogystal â chiniawau dydd Sul

Gwesty St Mellons - Plasty Edwardaidd traddodiadol