Arobryn

Laid-table

Gwesty'r Celtic Manor - eight restaurants offering a variety of styles

Gem 42 - bwd a chelf ym menter ddiweddaraf y brodyr Cinnotti

Ristorante Gemelli - bwyty Eidalaidd annibynnol sy’n arbenigol mewn cacennau a phwdinau

Gwesty'r Priory Hotel - pysgod a chig ffres yn y gwesty lliwgar hwn yng Nghaerllion

Tiny Rebel - bragwyr penigamp gyda dau far sy’n cynnig bwyd yng Nghasnewydd a theithiau o’r bragdu

 

TRA105113 16/07/2019