Gwesty'r Priory

The Priory 1

Gwesty’r Priory

Yn fynachdy Sistersaidd yn wreiddiol, mae’r Priory bellach yn westy a bwyty â chymeriad gwych yng nghalon hanesyddol Caerllion.

Mae’n cynnig amrywiaeth eang o bysgod ffres a chigoedd lleol ynghyd ag awyrgylch arbennig.

Mae bwyta al fresco a’r tiroedd hyfryd yn ychwanegu at yr ymdeimlad Mediteranaidd.

Gwobrau

•Bwyty gorau mewn gwesty yn rhanbarth y De-ddwyrain yng Ngwobrau Bwyd Cymru 2018... ac yn 2019

  • Achrediad y Ddraig Werdd
  • Cyfleusterau
  • Dewisiadau llysieuol a fegan
  • Bwydlen i blant
  • Parcio
  • Yn hygyrch mewn cadair olwyn
  • Trwydded i werthu alcohol

 

Gwesty’r Priory

Y Stryd Fawr
Caerllion
NP18 1AG

Ffôn: +44 (0)1633 421241

Gwefan: www.thepriorycaerleon.co.uk

 

TRA105127  16/07/2019