Tregwilym Lodge

Tregwillym Lodge Care Home

Mae Cartref Gofal Tregwilym Lodge ar gyrion y Tŷ-du ger Casnewydd.   

Mae’r cartref wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i gynnig llety i 69 o bobl dros 65 oed sydd ag anghenion nyrsio dementia neu ofal personol. 

Mae 57 o ystafelloedd sengl a chwe ystafell a rennir, 50 o’r rhain â chyfleusterau en-suite.

Cyfleusterau

  • 69 gwely
  • preswyl dementia (31)
  • nyrsio dementia (38)

Cysylltu 

146/150 Tregwilym Lodge, Tŷ-du, Casnewydd NP10 9YJ

Ffôn: (01633) 896100

E-bost: enquiries@tregwilymlodge.co.uk  

www.tregwilymlodge.org.uk