Gwasanaeth teleofal

Larymau Crog

Nid yw larymau crog yn rhan o gynnig Casnewydd, mae amrywiaeth o ddarparwyr y gallwch ddewis o'u plith.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful E - bost [email protected]

Cyngor Sir Fynwy

Fel ein partner, gall Cyngor Sir Fynwy gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion Casnewydd fel trefniant preifat am dâl gosod o £50 ac yna £4.50 yr wythnos.

Gallwch wneud cais ar-lein am y Gwasanaeth Llinell Ofal

Fel arall gallwch anfon e-bost [email protected]

 

Mae'r gwasanaeth teleofal yn galluogi pobl i alw am gymorth os ydynt yn syrthio, yn mynd yn sâl neu'n cael argyfwng yn y cartref.   

Caiff galwadau eu cyfeirio at ganolfan fonitro sy'n cael ei staffio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Mae angen pwynt pŵer trydanol arnoch er mwyn gallu gosod uned larwm.

Os bydd y larwm yn cael ei actifadu anfonir neges at weithredwyr cymwys a fydd yn cysylltu â rhywun ar eich rhan.  

Mae teleofal yn wasanaeth y codir tâl amdano, sef £4.50 yr wythnos ar hyn o bryd.

 

Ymgeisio

Ebostiwch [email protected] neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am y tîm therapi galwedigaethol cymunedol.

Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i drafod eich ceisiadau a chynnig gwybodaeth a chyngor.

Byddwn yn cynnig asesiad os byddwn yn teimlo bod angen rhagor o gymorth arnoch.

Os ydych yn gymwys, cewch gynnig un neu fwy o'r darnau offer hyn:

  • synhwyrydd syrthio
  • cadair a synwyryddion gwelyau
  • synhwyrydd epilepsi
  • diogelwch yn y cartref - galwr ffug
  • oriawr GPS

Bydd preswylwyr cymwys yn cael eu cyfeirio at Careline Sir Fynwy am ymweliad technegol a gosod ar amser sy'n gyfleus i'r ddwy ochr.

Darperir gwasanaeth Teleofal Cyngor Dinas Casnewydd drwy gytundeb rhwng Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.