Atal cwympiadau

Falls prevention logo

Yn ogystal â bod yn boenus, gall cwympo effeithio ar eich hyder a’ch gallu i fyw’n annibynnol.

Nid yw cwympo yn rhan anochel o fynd yn hŷn. Dilynwch y camau syml hyn i leihau eich risg o syrthio: 

1.    Cryfder a chydbwysedd – byddwch yn actif i wella’ch cryfder a’ch cydbwysedd.

2.    Hanes cwympo – dywedwch wrth rywun os byddwch yn syrthio, gan y gallai’r tro nesaf fod yn ddifrifol. Gall eich meddyg teulu neu eich fferyllydd helpu.

3.    Amgylchedd – byddwch yn ymwybodol o beryglon baglu a gwnewch newidiadau syml i’ch cartref a’ch gardd i’w gwneud hi’n llai tebygol y byddwch yn syrthio.

Rhagor o Wybodaeth 

Canllaw ymarfer arfer da i bobl hŷn mewn perygl o syrthio (pdf)

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe - Atal cwympiadau

Dewisiadau'r GIG - Ymarferion i bobl hŷn

Age Cymru - Rhowch y gorau i syrthio: dechreuwch arbed bywydau ac arian 

GIG UK - canllawiau ymarfer corff i'r rhai dros 65(pdf) 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Cysylltwyr Cymunedol Casnewydd – dewch o hyd i ddosbarth ymarfer lleol

Gwybodaeth i weithwyr gofal proffesiynol

1,000 o Fywydau  – Lleihau niwed yn sgil syrthio

Canllawiau NICE - Asesu ac atal cwympiadau ymhlith pobl hŷn 

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Trawsnewid rhaglen gwella iechyd