Glenmore

Glenmore Residential Home

Mae Glenmore yn gartref preswyl i ddynion a menywod dros 65 oed, ac yn gofalu hefyd am breswylwyr â dementia.

Mae’r cartref o fewn pellter cerdded o Ysbytai Brenhinol Gwent a Sain Gwynllyw, ac mae ynddo  ddewis o ystafelloedd braf, baddonau â chymorth, ystafell gawod, system galw nyrs, tair lolfa eang, dwy ystafell fwyta a gardd.   

Mae trinwyr gwallt yn ymweld yn wythnosol, trinwyr traed bob chwe wythnos, ac mae nifer o weithgareddau ac adloniant gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff, a pholisi hyblyg tuag at ymwelwyr. 

Cyfleusterau

  • 22 gwely
  • Preswyl, gan gynnwys 5 preswyl dementia  

Manylion Cyswllt 

Cartref Preswyl Glenmore, 188/190 Stow Hill, Casnewydd NP20 4HB     

Ffôn: (01633) 258601        

E-bost: glenmore@hotmail.co.uk