Barchester Care Home

Barchester Care Home

Barchester Care Homes

Mae Bryn Ivor Lodge yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd ym mis Gorffennaf 2015 ac a weithredir gan Barchester Care Homes. 

Mae'r cartref wedi'i leoli yn agos at draffordd yr M4 ac mae'n hawdd i ymwelwyr ei gyrraedd o Gaerdydd a Chasnewydd.

Mae Bryn Ivor Lodge wedi'i gofrestru i ddarparu llety i hyd at wyth deg o breswylwyr dros drigain oed ac mae'n darparu gofal nyrsio a dementia.

Mae gan bob ystafell yn y cartref gyfleusterau en-suite.

Cyfleusterau

  • 80 gwely
  • Gofal preswyl a nyrsio
  • Gofal Dementia
  • Seibiant ac arhosiad byr         

Cyswllt

Cartref Gofal Bryn Ifor Lodge, Heol Casnewydd, Cas-bach, CF3 2UQ

Ffôn:  01633 681759

Gwefan: www.barchester.com