Cartref Gofal Aria

Aria care home 

Cafodd cartref gofal Aria ei adnewyddu â chyfleusterau modern a’i agor yn 2014, yn arbenigo ar gynorthwyo trigolion sy’n byw gyda dementia a chyflyrau iechyd meddwl cysylltiedig. 

Mae’r cartref yn agos at siopau lleol a thrafnidiaeth gyhoeddus a thraffordd yr M4.

Mae ystafell molchi i bob ystafell, ffôn a phwynt teledu, a gall trigolion ddod â’u celfi eu hunain os ydyn nhw’n dymuno. 

Mae gardd, bar/caffi, lifft grisiau a mynediad i’r rhyngrwyd i drigolion. 

Cyfleusterau

Preswyl Dementia – 28 ystafell sengl

Gofal seibiant ar gael.

55+ oed

Cysylltu 

147 Bryn Bevan, Casnewydd NP20 6QN

Ffôn: (01633) 857715

E-bost: info@ariacarehome.com   

www.ariacarehome.com