Cysylltwyr Cymunedol

Older person IT help_silver surfer

Gadewch i gysylltwyr cymunedol Casnewydd roi gwybod i chi am weithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.  

Gallwn roi manylion a rhifau cyswllt ar gyfer gweithgareddau, gwasanaethau a chymorth.

Mae cysylltwyr cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled ardal Casnewydd i roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â chymorth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gwrdd â mwy o bobl yn eich cymuned.

Mae Dewis Cymru yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal

Grŵp y mis – Grŵp Darllen ar y Cyd

Dewch i ymuno â’n grŵp cyfeillgar a hamddenol i ddarllen, trafod a mwynhau detholiad o straeon byrion a cherddi o bob rhan o’r byd.

Rydym yn cyfarfod yn ystod y tymor yn unig ar ddyddiau Mercher rhwng 11am a 12pm yn y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost.

Mwy o wybodaeth am y grŵp darllen ar y cyd

Cysylltwyr Cymunedol i Ofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n methu ymdopi gartref heb gymorth, gall ein cysylltwyr cymunedol i ofalwyr eich helpu i gael gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau cymorth lleol, rhoi gwybodaeth am sefydliadau gwirfoddol a’ch helpu i ail-gysylltu gyda’ch cymuned.   

Cysylltwch â'r cysylltwyr cymunedol

neu lawrlwythwch a phostiwch ffurflen gais cysylltwr cymunedol (pdf)

Lawrlwythwch y cylchlythyr cysylltwr cymunedol diweddaraf (pdf)

Mae cysylltwyr cymunedol yn hybu grwpiau cymdeithasol lleol ac yn tynnu sylw at grŵp gwahanol bob mis – pam na soniwch chi wrthym am eich grŵp chi?  

Cysylltu 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650 a gofyn am y cysylltwyr cymunedol.