Cysylltwyr Cymunedol

Cysylltwch â Chysylltwyr Cymunedol Casnewydd i gael gwybod beth sy'n digwydd yn lleol a sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol. 

Gall cysylltwyr cymunedol roi enwau, lleoedd a rhifau ffôn ar gyfer gweithgareddau, gwasanaethau a chymorth.

Rydym yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd, ac:

  • Yn rhoi gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael
  • Yn eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal leol
  • Yn eich helpu i gyfarfod â mwy o bobl yn eich cymuned

Grŵp y mis - Coffi a Chlonc

Bob dydd Mercher, o 10am tan 12pm, yn Horton's Coffee House, Millennium Walk (dros bont droed y ddinas)

Galwch heibio am de neu goffi (nid yw'n cael ei ddarparu) a chlonc gyda chysylltwr cymunedol neu ofalwyr i ddarganfod pa grwpiau a gweithgareddau cymunedol sydd ar gael - gallech gyfarfod â ffrindiau newydd hefyd!

Mae croeso i bawb!

Cysylltwyr cymunedol gofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun sy'n methu ag ymdopi gartref heb help, gall cysylltwyr cymunedol gofalwyr eich helpu i gael gwybod am weithgareddau a gwasanaethau cymorth lleol, cynnig gwybodaeth am fudiadau gwirfoddol a'ch helpu i ailgysylltu â'ch cymuned.   

Gwnewch gais am gysylltiad gan gysylltwr cymunedol

neu lawrlwytho a phostio ffurflen gais am gysylltiad cysylltwr cymunedol (pdf)

Lawrlwytho'r Cyfeiriadur gweithgareddau (pdf)

Lawrlwytho'r Cyfeiriadur gwasanaethau cymorth (pdf)

Lawrlwytho cylchlythyr diweddaraf Cysylltwyr Cymunedol (pdf)

Mae cysylltwyr cymunedol yn hyrwyddo grwpiau cymdeithasol lleol a byddant yn rhoi sylw i grŵp gwahanol bob mis. Cysylltwch os hoffech i'ch grŵp chi gael sylw. 

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu i roi sylw i'ch grŵp chi, anfonwch e-bost at community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650 a gofynnwch am gael siarad â chysylltwr cymunedol.