Cysylltwyr Cymunedol

Older person IT help_silver surfer

Cysylltwch â Chysylltwyr Cymunedol Casnewydd i gael gwybod beth sy'n digwydd yn lleol a sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol. 

Gall cysylltwyr cymunedol roi enwau, lleoedd a rhifau ffôn ar gyfer gweithgareddau, gwasanaethau a chymorth.

Rydym yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd, ac:

  • Yn rhoi gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael
  • Yn eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal leol
  • Yn eich helpu i gyfarfod â mwy o bobl yn eich cymuned

Grŵp y mis - Coffi a Chlonc

Bob dydd Mercher, o 10am tan 12pm, yn Horton's Coffee House, Millennium Walk (dros bont droed y ddinas)

Galwch heibio am de neu goffi (nid yw'n cael ei ddarparu) a chlonc gyda chysylltwr cymunedol neu ofalwyr i ddarganfod pa grwpiau a gweithgareddau cymunedol sydd ar gael - gallech gyfarfod â ffrindiau newydd hefyd!

Mae croeso i bawb!

Cysylltwyr cymunedol gofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun sy'n methu ag ymdopi gartref heb help, gall cysylltwyr cymunedol gofalwyr eich helpu i gael gwybod am weithgareddau a gwasanaethau cymorth lleol, cynnig gwybodaeth am fudiadau gwirfoddol a'ch helpu i ailgysylltu â'ch cymuned.   

Gwnewch gais am gysylltiad gan gysylltwr cymunedol

neu lawrlwytho a phostio ffurflen gais am gysylltiad cysylltwr cymunedol (pdf)

Lawrlwytho cylchlythyr diweddaraf Cysylltwyr Cymunedol (pdf)

Mae cysylltwyr cymunedol yn hyrwyddo grwpiau cymdeithasol lleol a byddant yn rhoi sylw i grŵp gwahanol bob mis. Cysylltwch os hoffech i'ch grŵp chi gael sylw. 

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu i roi sylw i'ch grŵp chi, anfonwch e-bost at community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650 a gofynnwch am gael siarad â chysylltwr cymunedol.