Oedolion ag anableddau

Os ydych chi'n anabl yng Nghasnewydd, mae gwasanaethau ar gael i'ch helpu chi. 

Os nad ydych chi'n gymwys i gael gwasanaeth ar hyn o bryd, efallai byddwch chi yn y dyfodol, os bydd eich sefyllfa'n newid.

Gallai tâl gael ei godi am rai gwasanaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Gwaith - trwy Access Supported Employment 

Tocyn teithio rhatach i bobl anabl 

Parcio i bobl anabl yng Nghasnewydd 

Strategaeth Byw'n annibynnol 2017-2022 (pdf)

Cysylltu

Cysylltwch â'r tîm gwasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Dinas Casnewydd.