Cyngor Defnyddwyr

Dylai defnyddwyr sy'n dymuno cael cyngor a chymorth gysylltu â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sefydliad a ariennir gan y llywodraeth sy'n darparu gwybodaeth a chyngor am ddim.

Ffoniwch 0345 4040506 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn ymdrin â chwynion am wasanaethau post a darparwyr nwy a thrydan.

Cysylltwch â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth

Dilynwch y dolenni isod ar gyfer ffynonellau eraill o hunangymorth a chymorth.