Cyngor i Fusnesau

COVID 19: We are temporarily waiving the ‘paid for advice fees’ for food businesses at this uncertain time. If you are:

  • Changing the way you provide food
  • Changing what food you provide
  • Offering takeaways for the first time
  • Commencing deliveries
  • Offering new online ordering services
  • Offering food to the elderly or vulnerable, or
  • Providing cook-chill style meals for the first time 

We can support you by helping to ensure that these new foods are made safely and described correctly. 

Please email trading.standards@newport.gov.uk for allergens, standards and labelling queries, and environmental.health@newport.gov.uk for food hygiene and safety matters.


Mae tîm safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu gwybodaeth a chyngor i fusnesau yng Nghasnewydd i'w helpu i gydymffurfio â'r gyfraith.

Cynigia Cyngor Dinas Casnewydd gyngor ar reoliadau diogelwch bwydiechyd a diogelwch yn y gwaithllygredd a thrwyddedu.

Ymunwch â’r cynllun Prynu â Hyder

Cydymaith Busnes – Cyfraith safonau masnach 

Darllenwch am yr Egwyddor Awdurdod Cartref

Parthau dim galw diwahoddiad yng Nghasnewydd

Cynllun tagio teiars

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, nod y cynllun tagio teiars yw helpu i leihau tipio anghyfreithlon yng Nghasnewydd.

Gofynnir i garejys sy'n ymuno â'r cynllun nodi eu teiars gyda chod cyfeirio unigryw fel y gellir eu holrhain yn ôl i'r cwmni/unigolyn a'u casglodd, os caiff y teiars hyn eu gwaredu’n anghyfreithlon.

Cofrestrwch â chynllun tagio teiars Casnewydd

Gwerthiant dan oed

Mae'r tîm safonau masnach yn gweithio gyda sefydliadau partner i leihau cyflenwad cynhyrchion sy'n cael eu cyfyngu gan oedran, megis alcohol, tybaco, toddyddion a thân gwyllt i bobl dan oed.

Cynhelir gweithrediadau prynu prawf rheolaidd i ganfod manwerthwyr sy'n gwerthu i bobl dan oed, gyda’r posibilrwydd o weithredu llys.

Os oes gennych wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm safonau masnach. 

Mwy o wybodaeth 

Mae gan y Sefydliad Safonau Masnach daflenni gwybodaeth busnes. 

Darpara tudalennau busnes Gov.UK  gymorth a chyngor ymarferol i fusnesau, gan gynnwys gwybodaeth Masnach Deg.

Sicrha’r Awdurdod Safonau Hysbysebu nad yw marchnata ac hysbysebu yn torri'r rheolau.