Parthau dim galw diwahoddiad

Parth dim galw diwahoddiad yw ardal lle mae trigolion wedi gofyn i fusnesau a masnachwyr beidio â gwneud ymweliadau diwahoddiad i’w cartrefi. 

Nod y parthau yw lleihau digwyddiadau troseddau ar garreg y drws trwy bennu ardal lle na fydd croeso i alwyr carreg y drws sy'n gwerthu nwyddau neu wasanaethau.

Sefydlir parthau dim galw diwahoddiad yn dilyn proses ymgynghori naill ai mewn ymateb i ddigwyddiadau neu ar gais. 

Lleoliadau parthau dim galw diwahoddiad yng Nghasnewydd 

Darllenwch fwy am barthau dim galw diwahoddiad ar wefan Penaethiaid Safonau Masnach Cymru

I ofyn am sefydlu parth dim galw diwahoddiad cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am safonau masnach.