Cysylltu â'r cyngor

Dewch o hyd i wybodaeth am wasanaethau'r cyngor drwy ddefnyddio'r rhestr o wasanaethau'r cyngor neu cysylltwch â'r cyngor.

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth neu'r gwasanaeth sydd ei angen arnoch, cysylltwch â'r cyngor:

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein cysylltwch â ni

Mae’r Cyngor yn croesawi galwadau yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost

E-bost info@newport.gov.uk

Darllenwch y Nodyn Cyfarwyddwyd E-bost (pdf) cyn anfon e-bost at y cyngor.

Ffôn

Ffoniwch (01633) 656 656 rhwng 8:00am a 6:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Neges destun

Anfonwch neges destun gan ddechrau eich neges â NCC i 60777

Minicom

Ffoniwch (01633) 656 657

Ewch i

Dewch i'r Orsaf Wybodaeth

Dilynwch ni ar Twitter

Facebook

Ysgrifennwch at

Cyngor Dinas Casnewydd

Y Ganolfan Ddinesig

Heol Godfrey

Casnewydd

De Cymru

NP20 4UR

Cyfeiriad Cyfnewid Dogfennau (DX): DX 99463 Newport (Gwent) 3

Siarter Cwsmeriaid

Lawrlwythwch Siarter Cwsmeriaid Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid

Lawrlwythwch Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid 2012-2017 (pdf)

Cysylltu â'ch cynghorydd

Gellir cysylltu â 50 o gynghorwyr etholedig Cyngor Dinas Casnewydd drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post.

Chwilio am eich cynghorydd yn ôl enw neu ward.

Cwyn, canmoliaeth neu awgrym?

Anfon eich syniadau a'ch awgrymiadau i'r cyngor.

Cysylltu er mwyn cyflwyno cwyn neu ganmoliaeth am wasanaethau'r cyngor.

Darllen am weithdrefn gwynion y cyngor.

Nodwch fod gweithdrefnau ar wahân ar gyfer cwynion sy'n ymwneud â'r gwasanaethau cymdeithasol