Dodrefn Stryd

‘Dodrefn stryd’ yw eitemau o fewn ffin priffordd gan gynnwys rheiliau, seddi, biniau sbwriel, standiau beic, biniau graean, cerfluniau, gwarchodwyr coed, llochesi bws ac arwyddion.

Rhoi gwybod am broblem gyda dodrefn stryd