Graffiti

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ymateb i graffiti ar eiddo cyhoeddus, e.e. waliau, adeiladau, arwyddion stryd ac ati.

Rhoi gwybod am graffiti

Os yw’r graffiti ar dir preifat, edrychwch am gwmnïau preifat.