Gwaddod a Gollyngiadau

Cyngor Dinas Casnewydd sy'n gyfrifol am glirio gollyngiadau gan gynnwys petrol, olew, paent a gwydr wedi'i dorri ar briffyrdd cyhoeddus.

Cais Glanhau Stryd

Damweiniau traffig ffyrdd

Ni ellir glanhau unrhyw wastraff neu ollyngiad o gerbydau sydd wedi'u difrodi mewn damweiniau nes bod y cerbyd wedi'i symud o'r safle gan yr heddlu.