Adroddiadau Craffu

Mae’r adroddiadau hyn wedi cael eu llunio gan bwyllgorau Craffu’r Cyngor:

Lawrlwythwch Adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu 2013/2014 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu 2014/2015 (pdf)

Lawrlwythwch Strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd y pwyllgor craffu (pdf)

Chwilio agendau, adroddiadau a chofnodion pwyllgorau

Cysylltu 

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm craffu. 

TRA91928 4/10/18