Pwyllgorau craffu

Pwyllgorau craffu

Mae pedwar pwyllgor Craffu yng Nghasnewydd:

Lawrlwythwch Strwythurau a chylch gorchwyl pwyllgorau Craffu 2017  (pdf)

Blaenraglenni Gwaith Blynyddol Pwyllgorau Craffu

Lawrlwythwch Flaenraglen waith flynyddol y Pwyllgor Rheoli 2017-2018(pdf)

Lawrlwythwch Flaenraglen waith flynyddol y Pwyllgor Partneriaethau 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch Flaenraglen waith flynyddol y Pwyllgor Pobl 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch Flaenraglen waith flynyddol y Pwyllgor Lleoedd a Materion Corfforaethol 2017-2018 (pdf)

Dogfennau cysylltiedig

Chwiliwch agendâu,adroddiadau a chofnodion pwyllgorau 

Lawrlwythwch yr Adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu 2013/2014 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu 2014/2015 (pdf)

Lawrlwythwch y Strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd ynglŷn â Chraffu  (pdf)

Cysylltu â ni

Rydym ni’n croesawu eich safbwyntiau ar bynciau rydym ni’n ymchwilio iddynt ac unrhyw faterion rydych chi’n credu y dylem eu harchwilio. 

Anfonwch neges e-bost at scrutiny@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm craffu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.