Pwyllgorau craffu

Mae pedwar pwyllgor Craffu yng Nghasnewydd:

Lawrlwythwch Strwythurau a chylch gorchwyl pwyllgorau Craffu 2017  (pdf)

Cysylltu â ni

Rydym ni’n croesawu eich safbwyntiau ar bynciau rydym ni’n ymchwilio iddynt ac unrhyw faterion rydych chi’n credu y dylem eu harchwilio. 

Anfonwch neges e-bost at scrutiny@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm craffu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.