Llythyrau Craffu

Daw’r llythyrau canlynol yn dilyn argymhellion neu sylwadau gan y pwyllgor Craffu wrth i’r pwyllgorau ystyried adroddiadau. 

Pwyllgor

Dyddiad y cyfarfod

Y llythyr a anfonwyd

I

Yr ymateb a gafwyd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – partneriaethau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

09/01/ 2019

Llythyr 05/02/ 2019 (pdf)

 

Dd/B

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – partneriaethau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

26 Gorffennaf 2017 

Llythyr 25 Awst 2017 (pdf)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

20 Medi 2017

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – partneriaethau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

10 Ionawr 2018

Llythyr 16 Chwefror 2018 (pdf)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dd/B

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – partneriaethau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

10 Ionawr 2018

Llythyr 19 Chwefror 2018 (pdf)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dd/B

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – partneriaethau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

25 Gorffennaf 2018

Llythyr 7 Medi 2018 (pdf)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dd/B

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu

26 Gorffennaf 2018

Llythyr 22 Medi 2018 (pdf)

Y Cabinet

Yn ddyledus ar 25 Hydref 2018

 

Cewch hyd i ragor o wybodaeth am y pwyllgorau Craffu, gan gynnwys cofnodion ac agendau cyfarfodydd.  

Cysylltu 

E-bost Scrutiny@newport.gov.uk

TRA91930 4/10/18