Amodau gweithio

Darllenwch am ofynion tymheredd y gweithle (gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE))

Darllenwch am drydan yn y gwaith a diogelwch trydanol (gwefan yr HSE)

Darllenwch am ddiogelwch nwy

Sicrhewch eich bod yn defnyddio peiriannydd sydd wedi cymhwyso'n briodol a chofrestru gyda Gas Safe trwy fynd i wefan y Gas Safe Register

Darllenwch am Reoliadau Darparu a Defnyddio Offer Gwaith 1998 (PUWER)

Cyfrifoldebau cyflogwyr

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i sicrhau bod y gweithle wedi'i gynnal a chadw'n briodol a'i fod mewn cyflwr diogel ar gyfer gweithwyr a phobl eraill sy'n ymweld â'r safle.

Hefyd, rhaid iddynt sicrhau bod cyfleusterau lles priodol yn cael eu darparu i weithwyr.

Darllenwch gyngor yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar ddarparu'r cyfleusterau cywir yn y gweithle